κλασική και μοντέρνα κιθάρα

μόνο με  ραντεβού με τη δασκάλα της κιθαρας